1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Πρόσκληση των μετόχων της ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ

PDF Εκτύπωση E-mail

 9/6/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

(δ.τ. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ»)

σε  ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 Με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29 Μαΐου 2015 , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας,  καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», σε  Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Βενιζέλου αριθμός 141, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης , της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , εταιρικών και ενοποιημένων , σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
  2.  Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/14 έως 31/12/14.
  3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την περίοδο από 01/01/15 έως 31/12/15.
  4.  Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
  5. Έγκριση διάθεσης κερδών.
  6. Διάφορα Θέματα.

 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΥΛΗΣ